Szabó Ferenc SJ: Új távlatok

Szabó Ferenc SJ: Új távlatok

Egységár (darab): 3 500 Ft

Dr. Szabó Ferenc SJ (1931–) 1953-ban lépett a jezsuita rendbe. Az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–francia szakon tanult. A forradalom leverése után, 1956-ban, fiatal rendtársaival külföldre távozott. Rendi filozófiai és teológiai tanulmányait a belgiumi Eegenhoven–Leuvenben végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1964–66-ban Párizsban a Katolikus Egyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1967–1992 között a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője (1972-től vezetője) volt. 1992-ben hazaköltözött, azóta a Távlatok c. világnézeti, kulturális és lelkiségi folyóiratnak főszerkesztője. Rómában és itthon számos irodalomkritikai, filozófiai és teológiai könyvet, tanulmányt tett közzé. Néhány évig tanított a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az utóbbi években pedig a váci Apor Vilmos főiskolán. Bőséges bibliográfiájából kiemelem Pázmány Péter teológiájáról és Prohászka Ottokár életművéről írt monográfiáit. 1981 óta versekkel és műfordításokkal jelentkezik.

Ebben a munkájában újabb irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányait teszi közzé: különböző gyűjtőkötetekben, szakfolyóiratokban megjelent írásait és tudományos konferenciákon elhangzott előadásait. Az olvasó számára is sokat mond néhány témakör: magyar és francia költők, írók istenkeresése, Pázmány Péter szerepe a magyar művelődésben, K. Rahner és H. de Lubac teológiai életműve. Ezek a tanulmányok képet adnak a szerző újabb kutatásairól is, és kiegészítik korábban megjelent köteteit, valamint a Távlatokban két évtized során közzétett írásait. P. Szabó a Vatikáni Rádiónál töltött negyedszázados médiamunka után hazánkban a nyomtatott és elektronikus sajtóban a II. Vatikáni Zsinat szellemében szorgalmazta a hazai egyházi korszerűsödést, segítette a hit és a kultúra párbeszédét. Kulturális és sajtótevékenységéért több kitüntetésben részesült.

Gyorgyovich Miklós

 

A kiadás éve: 2011. 

Ára: 3500 Ft

Honlap készítés