Szociális igazságosság és keresztény szeretet

Szolnoky Erzsébet: Szociális igazságosság és keresztény szeretet

Egységár (darab): 1 450 Ft

Nyolcvan éve halt meg a hazai keresztényszociális gondolkodás egyik megteremtője, Giesswein Sándor. Szolnoky Erzsébet könyvének kiadásával az évfordulóról kívánunk megemlékezni. A tudós győri kanonok, Giesswein Sándor munkássága mindmáig aktuális, hiszen a keresztényszociális gondolat legfontosabb alapelvei, a közjó előmozdítása, a társadalmi szolidaritás napjainkban sem valósultak meg kielégítő mértékben.

 „A keresztényszocializmus szó elnevezése ama társadalompolitikai iránynak, mely a keresztény etika alapján akarja útját állni a hatalmaskodó individualizmus által előidézett társadalmi igazságtalanságoknak, s az egészséges társadalmi fejlődést ily természetű társadalmi reformok életbe léptetésével óhajtja biztosítani. A keresztényszocializmust tehát abban az értelemben kell vennünk, hogy az egy keresztény szociális reformnak összefoglalatja, rendszere, mintegy a keresztény igazságoknak a társadalmi és gazdasági életben való gyakorlati alkalmazása.”
Részlet Giesswein Sándor, Társadalmi problémák és keresztény világnézet című művéből.

A szerző tanár, egyháztörténész az Eötvös Loránd Tudományegyetemen bölcsészdoktori diplomát szerzett. A Pázmány Péter Tudományegyetemen pedig teológiát végzett. Kutatási területe a két világháború közötti magyar történelem.
Munkái: Fellebbezés helyett. Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága. 2000.
Karitatív és szociális tevékenységű szerzetesek. 1993.
A Páter. Bangha Béla monográfia. 1998.

A kiadás éve: 2006.
Ára: 1450 Ft

Honlap készítés