R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc

R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc

Egységár (darab): 9 800 Ft

R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc
(1711–2011)

A Rákóczi-szabadságharc lezárulásának 300. évfordulójára megjelenő ünnepi album olyan jeles magyar, de egyben európai eseménynek állít emléket, amely a maga korában méltán vívta ki a nemzetek figyelmét. II. Rákóczi Ferenc szabadságküzdelme (1703–1711) együtt járt a modern nemzet kibontakozásával. A programját megfogalmazó „Recrudescunt vulnera…” kezdetű kiáltványt, amely a „világ népei”, a korabeli Európa asztalára helyezte Magyarország szabadságának ügyét, csaknem minden nyelvre lefordították. Ma még jóformán csak a korszakkal foglalkozó történészek előtt ismert, hogy a katolikus Rákóczi és az új magyar állam vezetői, a többnyire európai egyetemeken tanult protestáns köznemesek, a császári hadseregből átállt főurak és az egyházi elit tagjai azzal a feltétellel kapcsolódtak be Franciaország oldalán az európai háborúba, hogy a királyi Magyarországot és az Erdélyi Fejedelemséget belefoglalják a nemzetközi háborút lezáró univerzális békébe.
Albumunk bevezető tanulmányát R. Várkonyi Ágnes történészprofesszor írta, számos eddig nem publikált kutatási eredményre alapozva, ami egyaránt szól a hazai olvasókhoz és a korabeli Európa, valamint a Magyarország története iránt érdeklődő nemzetközi közvéleményhez. Az albumban közel 300 tétel, festmény, metszet, rajz, térkép reprodukciója található igen nívós kivitelben. A korabeli Európa horizontján megjelenő Rákóczi fejedelem, XIV. Lajos francia, XII. Károly svéd király, Anna angol királynő, XI. Kelemen pápa, I. Péter orosz cár kortársa, a neves jogalkotó, Grotius figyelmes követője, Marlborough herceg barátja, Berlioz ihletője e nívós képcsarnokban jelenik meg ünnepi albumunkban.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem céljai lényegét a következőkben fogalmazta meg: „
Szándékom hazám teljes boldogságát megszerezni,
” és „Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk.

R. Várkonyi Ágnes

Ára: 9800 Ft
A kiadás éve: 2011.

Rákóczi kötet bőrkötésben

Honlap készítés