Mennyország és és pokol határain

Borókai G. - Kondor K. - Sajgó S.: Mennyország és pokol határain

Egységár (darab): 1 980 Ft

Borókai Gábor- Kondor Katalin- Sajgó Szabolcs

Mennyország és pokol határain

Az Éghajlat Könyvkiadó Manréza sorozatának második kötetében két kiváló “médiaszemélyiséggel”, Kondor Katalinnal és Borókai Gáborral beszélget a vendéglátó, Sajgó Szabolcs és a kiadó vezetője, Kovács Lajos Péter a dobogókői Hotel Manrézában. A beszélgetésből két hasonló pályán mozgó, felelősen gondolkodó, hiteles értelmiségi gondolatait, érzéseit, értékítéletét és jövőképét ismerhetjük meg.
            Mit jelent a cím: Mennyország és pokol határain? Az előszó tanúsága szerint: “Az elérhető javak és csúcsok nyújtják a csalóka paradicsomi érzést, a megbocsátatlanul elkövetett tettek sokasága pedig állandó felidézi a félelem infernóját.” Ez a pokol és mennyország közti határállapot mindannyiunk életére jellemző.
A könyv két olyan ember életét mutatja be, akik társadalmi szerepüknél, állásfoglalásaiknál, véleménynyilvánításaiknál fogva különös figyelmet érdemelnek. Két, alapvetően nagyon különböző karakterű emberrel találkozhatunk Kondor Katalin és Borókai Gábor személyében. Egyikük zárkózott, szemérmes, ugyanakkor hajthatatlan, az igaza mellett makacsul kitartó, elképesztő munkabírású egyéniség, a másik oldottabb, nyitott, jó kedélyű, közösségi “kollégista”. Az eltérő egyéni személyiség-vonások mellett mindkettőjükben közös a meghatározó családi indíttatás, az otthonról hozott biztos polgári értékrend, az erkölcsi kiállás belső kényszere, a munkaszeretet, a tenni akarás, és a mindezeknek értelmet adó hit. A hitnek az ember életében betöltött szerepével kapcsolatban fontos kérdésekre világít rá Sajgó Szabolcs, aki nemcsak a moderátor szerepét tölti be, hanem mintegy a kötet harmadik szereplője. Úgy kérdez, hogy közben kifejti gondolatait a hitről, az emberi élet céljáról, értelméről.
A könyv hat fejezetre oszlik; ezeknek már a címe is pontosan jelzi, milyen témákat érintettek a beszélgetés résztvevői: Iskola, család, világkép; Csodák pedig vannak; Emberek és médiacsaták; Hír televízió: ami a képernyő mögött van; A rádió világa; Milyen lehetne a mennyország?
A néhol hallatlanul izgalmas eseményekről, a két szereplő szakmai hányattatásairól, harcairól szóló történetek olvasása közben gyakran meg kell állnunk a nagyon magvas, mélyreható, egzisztenciális kérdéseket boncolgató gondolatoknál, amelyekből olyasmiket tudhatunk meg, hogy mi az a csoda, az egyéni megváltás, az örök élet, a belső lelki béke, a halál, a gondviselésbe vetett hit.
Ezek mellett a filozofikus eszmecserék mellett, olyan mindannyiunk életét érintő társadalmi, gazdasági, média-politikai összefüggésekbe kapunk betekintést, mint az infernális média-állapotok, az oktatás szerepe, a lefelé nivellálás direkt és indirekt formái, a közösségi érzés hiánya (az egyház szerepe), Budapest állapota, a természetvédelem, a túlnépesedés, a cigánykérdés, a közjó és az anyagiasság ellentéte stb.

A Mennyország és pokol határain amellett, hogy lebilincselő, izgalmas olvasmány, különleges szellemi élményt is ígér olvasójának.

A kiadás éve: 2006.
Ára: 1980 Ft

Honlap készítés