Katolikus költők antológiája

Katolikus költők antológiája

Egységár (darab): 3 950 Ft

Válogatásunk címe azonnal felveti a kérdést, létezik-e katolikus
irodalom, s ha igen, melyek azok a jellemzői, amelyek jogossá teszik a
megkülönböztetést. A válaszért Sík Sándorhoz fordulunk. Alapvető
fogódzókat adott a Vigiliában megjelent közismert és gyakran idézett
tanulmányában, a katolikus irodalom problémáiról szólva. Talán még
bővebb, szerteágazóbb kifejezését találjuk e kérdéskörben
Irodalom és
katolicizmus
című írásában, amely A katolikus írók új magyar kalauza című
kötetben jelent meg (290–347).

Sík a hiteles irodalom lényegét így világította meg: „A művész az
ő alkotó tevékenysége mélyén, valamiképpen az érzékfeletti világgal, az
emberen túli valósággal, a titokkal érintkezik; erről meg van győződve
lelke legmélyén minden művész – feltéve, hogy igazán művész – az is,
aki nem mondja, az is, aki önmaga előtt is tagadja, az is, aki cinikusan az
ellenkezőjét vitatja… Igazi művész nem lehet materialista vagy pozitivista,
mert önmagában élte át a Szellem szuverenitását, az ige testté válását. Ezt
az igét kell szolgálnia, minden mást – még a vallást, az erkölcsöt, a hazát, az
emberiséget is – csak ezen át szolgálhatja”.

Nyilvánvaló, ebben az összefüggésben az ige szolgálata nem az
igehirdetéssel azonos, hanem az ajándékképpen kapott Szellem kifejezése,
s ez által a Titok lényegének megsejtése. Az ajándékot megkaphatja, aki
előfeltevések nélkül szolgálja a szépséget, amely a teremtett világban és az
emberi létben egyformán adott.

A katolikus művészet fogalmát semmiképp sem tekinthetjük irodalmi
irányzatnak vagy iskolának, nem is lehetne, hiszen egyetemes igényű,
mindegyik irányzatból befogadja és tartalmazza az emberi törekvéseket.
„A katolikus lélek minden esztétikai áramlatban otthon találja magát – írta
Sík Sándor –, és minden komoly ízlésformában kifejezheti élményeit …
egyetlen irányt sem lehet katolikusnak mondani, mint ahogy nem lehet
nem-katolikusnak mondani sem.”


A kötet költői:

Ágoston Julián
Babits Mihály
Czigány György
Csanád Béla
Dsida Jenő
Fáy Ferenc
Görgey Gábor
Harsányi Lajos
Illyés Gyula
Juhász Gyula
Kalász Márton
Kocsis László
Kosztolányi Dezső
Kunszery Gyula
Mentes Mihály
Mécs László
Nagy Gáspár
Parancs János
Pilinszky János
Puszta Sándor
Radnóti Miklós
Rónay György
Sajgó Szabolcs
Sík Sándor
Szabó Ferenc
Toldalagi Pál
Tóth Árpád
Tűz Tamás
Vasadi Péter

Katolikus költők címlap és szerzők


Válogatta, szerkesztette és az utószót írta
Rónay László

A kiadás éve: 2010.
Ára: 3950 Ft

 

Honlap készítés