Dr. Hámori Antal Eutanázia könyve

M E GJE L E N T !

 

DR. HÁMORI ANTAL

AZ EUTANÁZIA

ÉS A TÚLBUZGÓ GYÓGYÍTÁS

PROBLÉMÁJA

 

Etikai, jogi, teológiai szempontok

 Eutanázia - címlap

 

Dr. Hámori Antal legújabb könyve – Az „eutanázia” és a „túlbuzgó gyógyítás” problémája – hiánypótló módon egyszerre etikai, jogi és teológiai nézőpontból értékeli az emberi életet. Az életvédelem területén jól ismert szerző komplex módon tárgyalja az orvosi, bioetikai, jogi, erkölcsteológiai, kánonjogi irodalomban és gyakorlatban, valamint oktatásban egyaránt nagy érdeklődésre számot tartó témát. A mű a fogalmak tisztázása szempontjából is alapvető, a haldokló, szenvedő beteg emberek életének és méltóságának kellő tisztelete és védelme érdekében pedig nélkülözhe- tetlen jelentőséggel bír. A kötet mind az orvosi és jogi, mind a teológiai képzésben jól használható.

 

Ára: 2500 Ft

Honlap készítés