Szepesy László: Egy vegyészmérnök kalandozásai

Szepesy László: Egy vegyészmérnök kalandozásai

Egységár (darab): 3 500 Ft

Szepesy László: Egy vegyészmérnök kalandozásai a tudomány világában és a nagyvilágban

A szerző 1928. április 15-én született Győrött. 1938–1942 között Kőszegen a Hunyadi Mátyás Alreáliskolai Nevelőintézet növendéke volt. 1942 őszén a soproni II. Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolába került. 1944. december 5-én a hadapródiskolát kitelepítették Németországba. 1945. március 29-én amerikai hadifogságba esett. A hadifogságból 1945. november 2-án tért haza. 1946 júniusában érettségi vizsgát tett a győri Révai Miklós Gimnáziumban, az év őszén beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára. 1950 júliusában vegyészmérnöki oklevelet kapott.
1950. augusztus 1-jén lépett be a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetbe. Tudományos munkatársként, majd osztályvezetőként kutatásokat végzett, ill. irányított petrolkémiai eljárások, elválasztási módszerek és környezetvédelmi technológiák fejlesztése területén. 1977 novemberétől tudományos tanácsadóként a BME Kémiai Technológia Tanszékén dolgozott és az elválasztástechnikai csoport munkáját irányította. Tudományos tevékenységéről 8 könyv és monográfia, ill. 182 szakmai közlemény jelent meg nemzetközi és hazai folyóiratokban. Ezen kívül 29 szabadalom társszerzője.
1960-ban elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki doktorrá avatták. 1980-ban elnyerte a kémiai tudomány doktora fokozatot. Az egyetemi oktatásban végzett munkájáért a művelődésügyi miniszter 1964-ben a c. egyetemi docens, 1982-ben a c. egyetemi tanár címet adományozta részére. 2000-ben aranydiplomát kapott.
Tudományszervező munkája során, 1970–1999 között, a Magyar Tudományos Akadémia Analitikai Kémiai Bizottságának tagjaként és a Kromatográfiai Munkabizottság, majd az Elválasztástudományi Munkabizottság elnökeként tevékenykedett. A Magyar Kémikusok Egyesületében 32 éven át volt a Kromatográfiás Szakcsoport elnöke, melynek örökös tiszteletbeli elnöke. 1996-ban részt vett a Magyar Elválasztástudományi Társaság megalapításában, melynek örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Tudományos és tudományszervező munkájáért több hazai és külföldi kitüntetésben részesült.

Megjelenés: 2012. 
Ára: 3500 Ft

Honlap készítés