Szepesy.: Egy hadapród kalandjai a második vh.-ban

Szepesy László: Egy hadapród kalandjai a második világháborúban

Egységár (darab): 1 500 Ft

 Szepesy László: Egy hadapród kalandjai a második világháborúban

1942 szeptember 21. – 1945 november 3.

A szerző 1928. április 15.-én született Győrött. 1938–1942 között Kőszegen a Hunyadi Mátyás alreáliskolai nevelőintézet növendéke volt. 1942 őszén a soproni II. Rákóczi Ferenc gyalogsági hadapródiskolába került. 1944 december 5-én a hadapródiskolát kitelepítették Németországba. 1945 március 29-én amerikai hadifogságba esett. A hadifogságból 1945 november 2-án tért haza. 1946 júniusában érettségi vizsgát tett a győri Révay gimnáziumban, Az év őszén beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára. 1950 júliusában vegyészmérnöki oklevelet kapott. 1950 augusztus 1-én lépett be a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetbe. Tudományos munkatársként, majd osztályvezetőként kutatásokat végzett ill. irányított petrolkémiai eljárások, elválasztási módszerek és környezetvédelmi technológiák fejlesztése területén. 1977 novemberétől tudományos tanácsadóként a BME Kémiai Technológia Tanszékén dolgozott és az Elválasztástechnikai Csoport munkáját irányította. Tudományos tevékenységéről 8 könyv és monográfia ill. 182 szakmai közlemény jelent meg, nemzetközi és hazai folyóiratokban. Ezen kívül 29 szabadalom társszerzője. 1960-ban elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa fokozatot. 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki doktorrá avatták. 1980-ban elnyerte a kémiai tudomány doktora fokozatot. Az egyetemi oktatásban végzett munkájáért a művelődésügyi miniszter 1964-ben c. egyetemi docens, 1982-ben c. egyetemi tanár címet adományozta részére. 2000-ben Aranydiplomát kapott. Tudományszervező munkája során, 1970–1999 között, a Magyar Tudományos Akadémia Analitikai Kémiai Bizottságának tagjaként és a Kromatográfiai Munkabizottság, majd az Elválasztás Tudományi Munkabizottság elnökeként tevékenykedett. A Magyar Kémikusok Egyesületében 32 éven át volt a Kromatográfiás Szakcsoport elnöke, melynek örökös tiszteletbeli elnöke. 1996-ban részt vett a Magyar Elválasztás Tudományi Társaság megalapításában, melynek örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Tudományos és tudományszervező munkájáért több hazai és külföldi kitüntetésben részesült.

A kiadás éve: 2007.
Ára: 1500 Ft

Honlap készítés