Lekli Béla: Buda neve

Lekli Béla: Buda neve

Egységár (darab): 4 990 Ft

Lekli Béla: Buda neve

A Buda neve című kötetünk értékes történeti-névtani munka. „Vajon honnan származik Buda (Bud) neve? A gótoktól, a hunoktól, avaroktól, szlávoktól vagy a Kárpát-medence valamelyik más régi népétől, avagy a honfoglaló magyaroktól-törököktől? Krónikáinkból, okleveleinkből a kérdésre biztos választ nem kapunk. Igaz, magyarázatok születtek tucatjával, de vajon melyiknek adjunk hitelt?” – fogalmazza meg a könyv alapkérdését Lekli Béla, kandidátus, a téma kiváló kutatója a kötet előszavában.

„Budának a történelem folyamán sok neve volt. Ezt számos ok magyarázza: az ókorba visszanyúló hosszú történelmi múltja (Aquinqum); egyre terebélyesedő földrajzi területe (Buda, Óbuda); lakosainak, névadóinak váltakozó nemzetisége (Etzilburg, Sicambria); a különböző nemzetiségű lakosok eltérő névadási szokásai (török–magyar Bud, Buda, Wuda, Budli stb.). Végül a Buda név állandósult, amely csupán egy volt a sok Duna-parti török eredetű magyar településnév között.” Lekli Béla szinte valamennyi jelentős oklevéltár anyagát (pl. Árpád-kori Új Okmánytár, Anjou-kori Okmánytár), személynévtárak s Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzát alaposan áttanulmányozva vizsgálja a Buda név kialakulásával kapcsolatos elképzeléseket. Kutatásai egyesítik a nemzetközi oklevéltárak tapasztalatait is. A mű tudományos igényű, de a témában kevésbé jártas olvasók számára is jól követhető.

A névadáshoz fűződő nézetek alapos elemzése során számtalan budai városrész – mint például Óbuda, Budavár, Gellérthegy, Kelenföld, (Békás)megyer, budai hegyvidék, Budafok – történetébe is bepillantást nyerhetünk, a forrásmegjelölések pedig lehetőséget adnak az egyéni tovább tájékozódásra. Az izgalmas múltbeli utazást tovább színesíti a kötet korabeli illusztrációs anyaga.

A kötet formátuma: 210 × 238 mm
Terjedelme: 164 oldal
Kötészet: fűzött, keménytáblás
ISBN 978-963-9862-46-3
Ára: 4990 Ft
Megjelenés éve: 2012

Honlap készítés